Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 16/09/2019 10:15, số lượt xem: 239

Trăng quyện ân tình quấn quyện trăng
Hằng mơ thơm thảo mộng mơ hằng
Thẳng loang giấc điệp ngời loang thẳng
Bằng lộng đài hoa ngát lộng bằng
Nặng phím ân tình chao phím nặng
Giăng làn kỷ niệm nuối làn giăng
Nắng vương quá vãng trời vương nắng
Đăng ánh lập loè dõi ánh đăng

Đăng đối câu nguyền ngọt đối đăng
Giăng niềm nguyện ước toả niềm giăng
Vẳng lời hạnh phúc nghe lời vẳng
Bằng mối trầu cau thoả mối bằng
Lắng đọng duyên tình thêm đọng lắng
Hằng thơm ái cảm mãi thơm hằng
Trắng đêm nũng nịu bừng đêm trắng
Trăng luyến tim lòng gió luyến trăng