Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 26/06/2019 17:39, số lượt xem: 349

Trăng dệt ân tình luyến dệt trăng
Hằng Nga thơm thảo ủ Nga hằng
Ấy loang giấc điệp ngời loang ấy
Rằng lộng đài hoa ngát lộng rằng
Vọng phím mơ hoài chao phím vọng
Băng vầng kỷ niệm nuối vầng băng
Dỗi mây tìm lại làn mây dỗi
Đăng ánh lập loè dõi ánh đăng

Đăng đối câu nguyền ngọt đối đăng
Băng huyền cõi ước diễm huyền băng
Lại đầy hạnh phúc mong đầy lại
Rằng thoả trầu cau được thoả rằng
Vẫn mãi lâng tình nuôi mộng mãi
Hằng mơ ái cảm dệt mơ hằng
Trải hồn rộn rã lâng hồn trải
Trăng kết tim lòng gió kết trăng