Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 16/07/2019 23:42, số lượt xem: 265

Hỏi là tạo trí cuộc đời ta
Hỏi cách làm sao giữ nếp nhà
Hỏi cũng thăm dò ngôn ý mẹ
Hỏi thời hiểu rõ bụng lòng cha
Hỏi cho bạn hữu hoài thơm thảo
Hỏi đặng bà con mãi thuận hoà
Hỏi tiếp khi lòng đang muốn hiểu
Hỏi nhiều kiến thức sẽ tài hoa

Có lời rộng rãi ắt hào hoa
Có lượng bề trên dễ giải hoà
Có phước triền miên nhờ nghĩa mẹ
Có lành thoải mái hưởng tình cha
Có ai giúp đỡ toàn công việc
Có vợ hiền ngoan rạng cửa nhà
Có bạn trên đời luôn rộn rã
Có người xướng hoạ thoả lòng ta