Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 19/07/2019 11:29, số lượt xem: 308

Đồng nguyện gió mây phả áí vòng
Lộng tình hương ngát thoả đời rong
Sông thề giữ nhớ ngon ngào đọng
Mộng ước gìn lâng mải miết thòng
Nồng diễm ảo loang hoài đẫm ngóng
Bổng huyền mê trỗi lịm ngời mong
Trông dào dạt nẻo mơ hoài vọng
Bồng bế ngọt yêu quấn quyện lòng

Lòng quyện quấn yêu ngọt bế bồng
Vọng hoài mơ nẻo dạt dào trông
Mong ngời lịm trỗi mê huyền bổng
Ngóng đẫm hoài loang ảo diễm nồng
Thòng miết mải mơ gìn ước mộng
Đọng ngào ngon nhớ giữ thề sông
Rong đời thoả ngát hương tình lộng
Vòng áí phả mây gió nguyện đồng