Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 19/10/2021 21:19, số lượt xem: 63

Chiều dịu dàng trôi ta ngồi hong kỷ niệm
Ghi dấu tình đầu sóng sánh men cay
Nỗi nhớ triền miên chảy suốt canh dài
Tình thì mỏng mà hồn đau khắc khoải.

Mùa xuân ơi, biết bao giờ trở lại
Đong cho ta chút hơi ấm ngày xưa
Của những khi lòng nhớ sớm, nhớ trưa
Thương biết mấy dáng ai nghiêng trước gió
............
Giờ còn mình ta, gối ôm vò võ
Chếnh choáng hương đời, mơ khúc hát thiên thai...