Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 26/11/2020 21:14, số lượt xem: 213

Viễn xứ người ơi quạnh tẻ này
Chao lòng thẫm ước ngộ tình say
Hoài quê đượm dõi trời xa ngái
Trở giấc lềnh loang cõi mộng dày
Ngỡ tưởng vài thu rồi hiệp ái
Đâu dè ngút hạ vẫn lìa tay
Vàng xưa bỗng rụi sầu tuôn chảy
Lặng nỗi buồn thương phủ kín ngày   

Lặng nỗi buồn thương phủ kín ngày   
Bao giờ hảo ngộ nắm bàn tay
Ân tình rộng nỡ sầu trăng ấy
Khiến lỡ mùa nao kỷ niệm dày
Mộ tổ muôn đời luôn rỡ sáng
Sông làng vạn thuở cứ hừng say
Nhiều đêm vọng mãi từng câu láy
Viễn xứ người ơi quạnh tẻ này