Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 30/06/2020 16:29, số lượt xem: 241

Vẫn ngóng làng xưa chẳng dịp về
Câu hò quá vãng lộng đường quê
Thân già rộng đức nuôi làm của
Dạ trẻ hồng tâm giữ lấy lề
Thảm lúa ân tình mơ mộng xoã
Con đò đạo nghĩa dạt dào phê
Dù bao cách trở hồn luôn vọng
Sẽ được trời thương thoả tứ bề

Sẽ được trời thương thoả tứ bề
Khi mà ước hẹn đẫm nồng phê
Đường danh vẫn mãi ươm nề nếp
Nẻo hạnh hoài luôn giữ thói lề
Phảng phất dần len vào ngõ mộng
Mơ màng lại sống giữa tình quê
Chiều nghiêng nỗi nhớ choàng tâm khảm
Kỷ niệm ngày nao bỗng ghé về