Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 01/07/2019 09:29, số lượt xem: 321

Canh tàn giỡn cợt mấy hòn bi
Hớn hở cuồng mê giữa mộng kỳ
Đẩy tốt sang hà ngay quãng thị
Rê bồ phủ trướng lẹm đường li
Xe lồng khởi lộ triền miên thí
Pháo thổi toang nòng dõng dạc đi
Mã nhảy tưng bừng như loạn trí
Tràn xong đánh oạch chả ra gì

Tràn xong đánh oạch chả ra gì
Nữ lịm quay mình đổi nước đi
Đả tượng tơi bời hăm mỗi tí
Công thành cấp tập ủi từng li
Hào sâu chợt thủng ngơ hồn trí
Ngõ trước liền toang lả ngọn kỳ
Rấn khoẻ thôi rồi bay cặp sĩ
Canh tàn giỡn cợt mấy hòn bi