Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/09/2020 00:55, số lượt xem: 230

Ích làng lợi nước góp công đời
Đâu quản sình lầy chẳng nghỉ ngơi
Vách thủng rèm trơ toang hoác ngự
Rơm khô cỏ dại rủng rà nhơi
Đồng sâu ruộng cạn cày muôn nẻo
Trẻ cưỡi già nằm kéo khắp nơi
Đàn khảy tai trâu ai bảo dại
Chết da bịt trống thịt hầm xơi

Đã kiếp làm trâu chẳng sợ cày
Nhủ lòng thẳng tắp những đường ngay
Mặc trâu tân tiến vi vu chạy
Cứ việc an nhàn rỉ rả say
Thiên hạ lắm tiền khoe giọng máy
Bầy tui ít của hãnh bàn tay
Thời gian nối tiếp theo dòng chảy
Quá vãng xa dần nuối đổi thay