Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tếu (28)
Đăng ngày 11/05/2018 10:23, số lượt xem: 181

Nhễ nhại mồ hôi buổi đá bèo
Tâm hùng chí cả cũng đành treo
Chồm hôm cuốc trỉa quên sườn vẹo
Nhấp nhổm vào ra loã nuộc trèo
Giữa cuộc chao chùng hơi thở réo
Toang lườn trĩu trịt má hồng reo
Vần qua nhảy lại tha hồ kéo
Cõi mộng chùng lơi thoả sức chèo

Cõi mộng chùng lơi thoả sức chèo
Men bờ hỷ lạc khoái hò reo
Đừng cho vũ điệu trơ thành héo
Chớ để bồng lai hụt giữa trèo
Phải gắng tưng bừng mê mệt đẽo
Luôn gồng ngất ngưởng lẫy lừng treo
Nghề chơi cũng lắm trò mưu mẹo
Nhễ nhại mồ hôi buổi đá bèo

Liên hoàn – Ngũ độ thanh – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm