Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 21/07/2019 21:11, số lượt xem: 199

Tình đau nên lòng đau
Nên gắt gỏng cho thêm dài nhung nhớ
Cho mắt môi này
Từ đây lạnh giá
Khi tiễn người cất bước sang sông...

Em về bên ấy vui không?
Chiều gió mưa có dõi mắt choàng khung trời cũ
Ở đó có ta
Và có cả chuyện chúng mình...

Em đi rồi phố xá buồn tênh
Hàng cây đứng ủ ê sầu ly biệt
Một nửa theo ai
Nửa kia đã chết
Vui duyên nồng em có thấu cho chăng?