Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2020 11:44, số lượt xem: 202

Chuốt mãi thơ lòng gởi tặng em
Lồng mơ diệu thắm loã hương kèm
Ngàn dâng cánh mộng lèn nơi khát
Vạn nhú mầm yêu toả cõi thèm
Giữa chốn tiên bồng thơm thảo dậy
Trong vành ái cảm mượt mà xem
Vàng trăng tưới đẫm mùa tao ngộ
Thẫm ước hoan tình ngọt khoả len

Thẫm ước hoan tình ngọt khoả len
Nghê thường vũ khúc miệt mài xem
Điền thơ vẹn tiếp cung thầm ước
Phả nhạc đầy thêm nỗi nuối thèm
Diễm ý chao lòng đêm mộng trở
Ngào mây xiếu dạ buổi trăng kèm
Trầm hương thuở ấy hoài thơm lộng
Chuốt mãi thơ lòng gởi tặng em