Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 13/07/2019 22:42, số lượt xem: 266

Sương trắng phủ nhoè huyễn ảo thông
Ngưỡng thầm thơ diệu cõi mờ trông
Thương đồi diễm ái thơm tràn mộng
Tưởng cõi hoan nguyền thoả ước mong
Đường dạo uốn quanh triền rợp bóng
Hướng quành chao lượn bướm vờn ong
Vương tình ngát đẫm loang hồ sóng
Trường với bạn xưa ngoái chạnh lòng

Lòng chạnh ngoái xưa bạn với trường
Sóng hồ loang đẫm ngát tình vương
Ong vờn bướm lượn chao quành hướng
Bóng rợp triền quanh uốn dạo đường
Mong ước thoả nguyền hoan cõi tưởng
Mộng tràn thơm ái diễm đồi thương
Trông mờ cõi diệu thơ thầm ngưỡng
Thông ảo huyễn nhoè phủ trắng sương