Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Quê (21)
Đăng ngày 12/05/2018 10:22, số lượt xem: 451

Ngày xưa biết hỡi còn quay lại
Khúc hát đầy thơ ngoài láng trại
Bạn hữu bây giờ chẳng có ai
Người thân buổi nọ ôi mờ bãi
Triền miên kỷ niệm dõi thăm hoài
Rộn rã ân tình ôm ấp trải
Những nẻo làm ăn cứ miệt mài
Lâu rồi thuở ấy xa làng ngoại

Lâu rồi thuở ấy xa làng ngoại
Biệt nẻo trăng rằm thương tiếc mãi
Chẳng nữa câu hò xáo động trai
Đâu còn giọng sáo vang lừng bãi
Đìu hiu dốc cũ lặng bên hài
Rả rích mưa buồn lem giữa trại
Ngõ mịt mù chao thở nuối dài
Ngày xưa biết hỡi còn quay lại

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm