Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/11/2020 15:00, số lượt xem: 187

Vàng trăng em hỡi khoả men sầu
Cho bạt đau nguyền thuở gió ngâu
Bể ái lặng lờ ran cõi điệu
Vầng duyên se thắt quặn khung mầu
Huyền mê ngọc thẫn thờ chung rượu
Lặng lẽ cung tình huyễn ảo châu
Dẫu biết mùa thương nào vĩnh cửu
Mà sao ngóng mãi khúc giang đầu

Mà sao ngóng mãi khúc giang đầu
Để kỷ niệm về lén đẫm châu
Vẫn tưởng nguồn ân hoài dậy mộng
Nào hay mạch ái lặng phai mầu
Trời mê thảo chập chùng sương khói
Bát ngát khuya ngàn vạt huyễn ngâu
Tiến tửu ta mời chung cuộc nhé
Vàng trăng em hỡi khoả men sầu