Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 22/07/2021 09:12, số lượt xem: 94

Cả đời tim mãi rong chơi
Từ nay xếp lại… Trọn đời Em – Ta
Trả xưa về với trăng ngà
Gom tình chuốt mộng mặn mà gầy duyên.

Cội nguồn lắng đọng tiếng quyên
Ấp e niềm tỏ đầy thuyền tình quân
Mà nghe chút nhớ bâng khuâng
Khắc ghi ân nghĩa dáng hồng ghé tim.

Thôi nay hết cảnh mong tìm
Cuối đường lãng tử cánh chim hé cười
Dẫu ngày xưa rải khắp nơi
Mà nay nào thấy bên đời bóng hoa.

Vẫn hoài ta lại hoàn ta
Tiền duyên đã định chiều tà có nhau
Dây trầu lại quấn quanh cau
Mùa yêu mở hội thắm màu ái ân.

Nhé em, giao hết phong trần
Tình nương gọt giũa cho xuân lại về…