Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/09/2018 11:44, số lượt xem: 167

Ở nơi đây ta vẫn hoài cầu nguyện
Cho tình mình sớm hoà quyện bền lâu
Ước sao ô thước nhanh nhẫu bắc cầu
Cho hai đứa gặp câu thương ngày cũ.

Em hỡi, chúng mình dẫu chưa gặp gỡ
Nhưng tình nồng đã trao lỡ về nhau
Vẫn từng đêm ước mộng bén trầu cau
Vẫn sớm tối gởi nhau tình thắm đượm.

Dẫu xa cách lòng ta tràn hơi hướm
Của dáng người mãi lượn ở trong tim
Có những đêm luôn dõi mắt kiếm tìm
Nồng quá vãng trong im lìm bảng lảng.

Người thương hỡi, dẫu cách ngăn năm tháng
Thì xin hoài giữ rạng mảnh tình chung
Rồi một khi hai đứa được tương phùng
Niềm hạnh phúc sẽ ngời trong hoan lạc...