Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/02/2021 14:27, số lượt xem: 122

Xưa mừng rỡ lộng đoá hoàng mai
Bỗng chợt giờ đây thở vắn dài
Phú diễm luôn ngời đâu thể nhạt
Thơ nồng vẫn thắm chẳng hề phai
La đà cánh mộng thơm vờn toả
Khấp khởi triền mơ ngọt nũng cài
Dẫu bước thời gian nào trở lại
Nhưng tình ngát lịm giữa lòng ai

Thuở ấy câu hò sũng dạ ai
Làm bao mặc khách diễm thơ cài
Quây quần mộng khúc ngây bừng trỗi
Giục giã mơ lòng khó đổi phai
Vẫn dệt hương tình chan thắm bổng
Hằng mong hạnh phúc được lâu dài
Dù cho bão táp thường đe doạ
Nguyện thoả vuông tròn nghĩa  trúc mai