Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/08/2021 11:19, số lượt xem: 93

Cột lòng hai đứa trong thương
Níu thơ quyện lại trăm đường gió mây
Vỗ về cho mộng thơm đầy
À ơi ru ngọt vuông dày cái tâm.

Cõi đời ai chẳng mê lầm
Thứ tha, thương cảm, rút dằm sân si
Hải hà mở lượng từ bi
Cười lên một tiếng thế thì là xong.

Cứ neo chặt dạ bền lòng
Sóng to gió lớn vẫn cùng đùa vui
Tội gì rầu ngược khổ xuôi
Trăm năm chút xíu, yêu người trời cho.

Sông mê mình gắng chèo đò
Qua bên bờ giác rải thơ tắm hồn
Nghịch vui cho thắm đời hơn
Thương yêu cho đượm môi hồng vành tim.

Cõi yêu dẫu có nổi chìm
Vẫn Hoa Tím đó giữa tim anh nè…