Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/12/2020 22:31, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 04/12/2020 22:32, số lượt xem: 340

Sao mà ước vọng trỗi ngầm thêm
Cứ ngỡ vuông tròn thoả dịu êm
Trải ước duyên thầm luôn mãi lộng
Lèn mơ ái đẫm toả dâng thèm
Tình tang ảo diệu đầy hương níu
Lả lướt huyền âm loã mộng kèm
Dẫu lướt trăm lần trên đỉnh lịm
Thương hoài dáng nguyệt chỉ mình em

Thương hoài dáng nguyệt chỉ mình em
Lộng sắc niềm thương ảo huyễn kèm
Mượt thẫm men nồng chao phím toả
Lừng thơm cõi biếc dậy cung thèm
Ngàn năm cũng chỉ ôm hoài nhớ
Vạn kiếp âu là phả mãi êm
Đã muốn duyên tình hôm tỏ thệ
Sao mà ước vọng trỗi ngầm êm