Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 17/02/2021 09:11, số lượt xem: 85

Lòng xuân bừng mở
Diệu sắc an hoà
Hồn xuân mãi nở
Vui cùng bướm hoa.

Ngày xuân mãi lộng
Nắng thắm tươi màu
Tình xuân cháy bỏng
Dào dạt trầu cau.

Em ơi, xuân thắm
Ướt đẫm lòng ta
Mùa xuân ngọt đẫm
Kết tình em ta.

Vui đời lên nhé
Sưởi ấm bền lâu
Mùa xuân nhè nhẹ
Mãi hoà trong nhau.