Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/05/2021 00:44, số lượt xem: 65

Chờ em
Anh chờ từ kiếp nào
Mong ngóng, hồn xuyến xao
Lời thơ em gởi trao
Thơm tình hồng trong gió.

Chờ em
Chờ mãi đến kiếp sau
Cho tình này đượm màu
Cho trầu mãi gần cau
Tơ hồng buộc đời nhau.

Chờ em
Lòng cứ mãi nguyện cầu
Tình ta được phép mầu
Vạn kiếp vẫn nồng sâu
Ái ân dậy lòng nhau.

Chờ em
Chờ em bước sang cầu
Vòng tay anh rộng mở
Ngã vào hồn của nhau
Đượm dài đến ngàn sau
Ôi, em đẹp biết bao…