Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/11/2020 18:03, số lượt xem: 205

Sao mãi quặn hồn đẫm luyến thương
Bởi đâu là hẹn hứa tình vương
Nào khi hạ huyễn trời loang nắng
Ấy lúc thu huyền lá đẫm sương
Trao gởi nghĩa đời thương bóng nguyệt
Đổi thay lòng dạ xót canh trường
Cao trời hỡi nát tan thề ước
Hoa sắc nuối nguyền dạ níu hương

Hương níu dạ nguyền nuối sắc hoa
Ước thề tan nát hỡi trời cao
Trường canh xót dạ lòng thay đổi
Nguyệt bóng thương đời nghĩa gởi trao
Sương đẫm lá huyền thu lúc ấy
Nắng loang trời huyễn hạ khi nào
Vương tình hứa hẹn là đâu bởi
Thương luyến đẩm hồn quặn mãi sao