Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 19/07/2019 18:33, số lượt xem: 289

Trăng mừng hạnh ngộ gió mừng trăng
Hằng ánh trầm hương phả ánh hằng
Ước mộng êm đềm trao mộng ước
Thăng tình nũng nịu kết tình thăng
Nhớ thương mãi đượm nồng thương nhớ
Vằng vặc hoài thơm biếc vặc vằng
Thoả điệu mùa yêu vàng điệu thoả
Đăng phòng rạng toả ngợp phòng đăng

Đăng phòng rạng toả ngợp phòng đăng
Dằng dặc triền miên thắm dặc dằng
Nguyện ước muôn đời thơm ước nguyện
Thăng bình vạn thuở ngọt bình thăng
Mãi ngời ái cảm lâng ngời mãi
Hằng diễm nguyền ân ngát diễm hằng
Cõi lạc phiêu bồng mơ lạc cõi
Trăng mừng hạnh ngộ gió mừng trăng