Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 06/09/2020 14:51, số lượt xem: 412

Thôi thì trả hết giữa tầng không
Lúc cõi tình si mãn phượng rồng
Tất cả hôm nào tan cuối mộng
Chi còn thuở ấy hẹn đầu sông
Đành rơi giấc điệp câu trầm bổng
Khép lại hồn thơ tiếng mặn nồng
Cứ nẻo khuya về tim trống rỗng
Xa rồi ái cảm mãi chờ trông
*
Xa rồi ái cảm mãi chờ trông
Vẫn nhớ người ơi lúc đượm nồng
Ngóng đợi ai tìm qua trước cổng
Ôm chầm buổi hẹn ở ngoài sông
Mà sao khắc dệt bao hình bóng
Lại cứ hoài mơ thuở nguyệt rồng
Dẫu nuối cho nhiều thêm trống rỗng
Thôi thì trả hết giữa tầng không