Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 03/03/2021 17:36, số lượt xem: 161

Xuân lòng rạng rỡ ngát huyền ca
Quãng gió bừng xuyên rợp nẻo tà
Sắc duỗi chân trời mây tỏ lạ
Chim đùa ngọn cỏ nắng vờn xa
Tình ơi rót mật về muôn ngả
Nhạc hỡi luồn âm đến tỷ nhà
Trải đậm viền thương đầy sũng má
Môi hồng quấn quyện thoả đời ta

Môi hồng quấn quyện thoả đời ta
Vũ khúc bừng dâng trải mọi nhà
Giấc trỗi triền miên tìm vẻ lạ
Hương choàng lộng lẫy ghé người xa
Vàng tươi điệu luyến hoài thơm nẻo
Diệu bổng lời yêu mãi sáng tà
Cảm xúc vòng tay giờ lịm nũng
Xuân lòng rạng rỡ ngát huyền ca