Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/03/2021 17:35, số lượt xem: 163

Đượm vẻ xuân tình biếc quãng không
Chuyền môi lịm nhé toả say nồng
Trầu cau mãi đẹp bền mơ luyến
Kỷ niệm luôn ngời sũng ước trông
Lả điệu trầm hương chào cõi thắm   
Cài thơ hạnh phúc phả đêm hồng
Mùa trăng hiệp cẩn bừng hoa trái
Kể chuyện hôm nào giữa bến sông

Kể chuyện hôm nào giữa bến sông
Mình thương mãi nhé lịm tươi hồng
Dòng yêu trĩu luyến ngàn câu đợi
Cõi nhớ xanh hoài vạn nẻo trông
Hớn hở vành tim ngào ngạt sũng
Triền miên những lúc thảo thơm nồng
Mùa vui diễm sắc đời bay bổng
Đượm vẻ xuân tình biếc quãng không