Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2020 14:28, số lượt xem: 186

Xướng hoạ em à mải miết thơ
Vần thương trỗi đượm biết bao giờ
Ngàn sao dậy ngọt ngào khi nhớ
Ấm áp lúc bừng vạn cõi mơ
Vẫn mãi lâng hồn theo nhịp thở
Và luôn trải nhạc thoả tim chờ
Niềm yêu khoả sóng từ duyên nợ
Trầm bổng cung đời khó thể ngơ  

Trầm bổng cung đời khó thể ngơ  
Từ trao ý đợi thắm nong chờ
Dẫu là sóng Net nhiều ngăn trở
Thì vẫn ân nguyền đượm kết mơ
Thang nhạc đừng cho vào lạc ngớ
Tâm hồn chẳng để lặng im giờ
Nghĩa nồng tình mặn hoài tim mở
Xướng hoạ em à mải miết thơ