15.00
1 người thích
Đăng ngày 07/06/2020 02:45, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 07/06/2020 03:04, số lượt xem: 94

Ngàn trùng xa cách, ngàn trùng xa
Em ở phương nào có nhớ ta?
Canh khuya trăng lạnh buồn da diết
Dõi mắt trông, kỷ niệm nhạt nhoà.

Ơi, nhớ thương biết mấy cho vừa
Ta nghe hồn nặng giữa làn mưa
Chấp chới ngàn xa màu quá vãng
Biết mắt ai còn đợi sớm trưa.

Một phút tơ hồng quyến bánh xe
Ngàn thu mong ngóng buổi ươm thề
Ta đong tuổi nhớ đầy tâm thức
Khiến hồn mãi lóng ngóng lê thê.

Còn chút nào duyên không hở em?
Chiều thu nghe sầu rụng bên thềm
Thương nhau tóc rối choàng mi ướt
Ta khóc với người lệ thấm đêm...