Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Xuân (43)
Đăng ngày 24/03/2016 15:42, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 29/09/2017 13:41, số lượt xem: 736

1.
Ve vẻ vè ve nhảm thả đầy
Đó chừng một bụi lại còn đây
Đầu năm chớ đứng đâu tè đấy
Nhầy

2.
Ve vẻ vè ve trổ lắm tài
Người thì khoe mũi kẻ sờ tai
Ngôn từ bạc nhạc chừng xe tải
Khai!

3.
Ve vẻ vè ve sáo thổi hoài
Câu vần cũ rích đã lầy hoai
Làm cho thơ thẩn càng hư hoại
Oài!

4.
Ve vẻ vè ve lắm nỡm bày
Thân diều giấy rách nỏ đường bay
Quàng xiên một phát ra thành bảy
Quày!!!
…….
Ve vẻ vè ve... sút toạc rồi!!!

Yết hậu - Tứ đồng âm