Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Tình (1413)
Đăng ngày 02/09/2017 09:02, số lượt xem: 492

Khi về bến cũ một chiều mưa
Quãng nhớ người ơi khoả mấy vừa
Mắt dõi mơ lèn qua nẻo nọ
Môi thầm gọi khẽ lấy chồng chưa
Bơ phờ dạ rỗng sầu u ám
Quạnh quẽ hồn chau thấy thải thừa
Mới bữa hôm nào thơm thảo mộng
Sao giờ cứ tưởng chuyện ngày xưa

Sao giờ cứ tưởng chuyện ngày xưa
Bởi nuộc thề nao bỗng thấy thừa
Nước mỏi ê chề cau mặt mãi
Em tìm hạnh phúc thoả lòng chưa
Vì đâu cõi ái không choàng đủ
Đến nỗi mầm yêu chẳng buộc vừa
Giữa nuối tình nao vàng kỷ niệm
Khi về bến cũ một chiều mưa

Liên hoàn – Thuận nghịch vận – Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm