Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 11/07/2019 10:40, số lượt xem: 302

Vay tình trả luyến quyện chiều mưa
Ái hững hờ khi lắm gạt lừa
Ngày cuối lụn hương sùi sụt tiễn
Dạ thầm hoen tiếng phạc phờ đưa
Cay dằng dặc trí tê nhoè nhoẹt
Xót nghệch ngờ tim lạnh thải thừa
Này thiết thảm mơ lòng vắng lặng
Lay gầy guộc mộng rã nguyền xưa

Xưa nguyền rã mộng guộc gầy lay
Lặng vắng lòng mơ thảm thiết này
Thừa thải lạnh chăn ngờ nghệch xót
Nhạt nhoà tê gối dặc dằng cay
Đưa phờ phạc tiếng hoen thầm dạ
Tiễn sụt sùi hương lụn cuối ngày
Lừa gạt lắm khi hờ hững ái
Mưa chiều quyện luyến trả tình vay