Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 04/12/2020 15:49, số lượt xem: 200

Loang trời trắng bợt giữa chiều mưa
Lạnh lẽo giường côi tiếc nỏ thừa
Liếc cõi ân tình ưng trở mộng
Lui thời ái cảm chợt thèm trưa
Lần khân nẻo phú nào trêu cợt
Lộng lẫy vòm thơ để nhiếc đùa
Lạc những mơ nguyền tan tác hẻo
Lâu bền vọng thoáng ngỡ ngàng chưa

Lịm thoáng hương đời thoả mãn chưa
Lòng yêu ngát toả hoặc chơi đùa
La đà điệp vẫy nhiều mơ tối
Lả lướt hoa chào những mộng trưa
Lũng mượt chan hoà thơm chẳng hết
Làn trong ấp ủ ngọt đâu thừa
Lơ tình giã ái tìm hoan lạc
Lấy quãng thơ nồng khoả vợi mưa