Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 25/11/2020 11:35, số lượt xem: 192

Anh lộng ngát tình điểm xuyết châu
Nhớ thương người ngọc dạ mong cầu
Cành dương đượm dáng lung linh rọi
Cội sắc ngào hương tuyệt diễm hầu
Xanh cuốn thệ tùng lưu hạnh phúc
Thẳm đơm nguyền trúc bạt u sầu
Mành tơ rũ bóng hoà tiên tửu
Canh vắng não lòng vấn nguyệt lâu

Lâu nguyệt vấn lòng não vắng canh
Tửu tiên hoà bóng rũ tơ mành
Sầu u bạt trúc nguyền đơm thẳm
Phúc hạnh lưu tùng thệ cuốn xanh
Hầu diễm tuyệt hương ngào sắc cội
Rọi linh lung dáng đượm dương cành
Cầu mong dạ ngọc người thương nhớ
Châu xuyết điểm tình ngát lộng anh