15.00
1 người thích
Đăng ngày 09/04/2020 17:24, số lượt xem: 261

Tuy Hoà vọng mãi  giữa lòng ta
Lễ hội Dinh Thầy đã cách xa
Long Thuỷ mơ chiều thơm thảo nhá
Hồ Sơn mộng sớm ngát ngan rà
Trầm ngâm Bảo Tịnh y là thế
Lặng lẽ Kim Cang vốn vậy mà
Nhớ chỗ Đá Bàn hôm  tiễn biệt
Êm đềm Tháp Nhạn ngắm dòng Ba

Êm đềm Tháp Nhạn ngắm dòng Ba
Đỉnh Chóp Chài mây cuốn mượt mà
Duyên Dáng Việt Nam nhiều lúc hạ
Sao Mai Điểm Hẹn lắm khi rà
Đìu hiu Đá Dĩa mơ màng lạ
Mải miết Đà Rằng lộng lẫy xa
Thẫm ngát Gió Chiều du lịch phả
Tuy Hoà vọng mãi  giữa lòng ta