Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 02/06/2019 10:11, số lượt xem: 337

Lang quân
Đơn thuần
Bàn luận
Ngũ luân.

Hồng quần
Thanh xuân
Ưng thuận
Phu quân.

Minh quân
Am thuần
Thảo luận
Kinh luân.

Siêu quần
Long Quân
Hậu thuẫn
Nhân quần.