Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 21/09/2021 11:59, số lượt xem: 108

Đã héo trăng vàng xơ nẻo mộng
Đâu còn múa sạp vang lời bổng
Đường quê lặng lẽ xóm không người
Đoạn ngõ im lìm lân chẳng trống
Đoái cảm ba đào trĩu dạ bươm
Đành cam cảnh ngộ thiu hồn rỗng
Đời lâm dịch giã khiến kinh hoàng
Đỉnh huyễn vưởn yêu dường bất động

Đêm về phố cũ thèm xao động
Đảo lộn bình yên làm trí rỗng
Đắng cổ hoa đèn tựa cõi hoang
Đau lòng lễ hội như vườn trống
Đàn lơ ngẫu hứng bỏ bê cùn
Đục vỡ tinh thần rơi rớt bổng
Đám quỷ theo hoài quậy não ta
Đình xiêu quán đổ sầu len mộng