15.00
1 người thích
Đăng ngày 17/02/2020 00:31, số lượt xem: 316

Vơi đầy nẻo nhớ tim nguyền hỡi
Cõi xuyến xao thề môi níu gợi
Ngời mãi mộng khao khát dạ bừng
Thắm hoài mơ chứa chan lòng khởi
Lơi thờ thẫn vọng ngoái mành chao
Dậy ngát ngan về thương gió đợi
Trời vút bổng ân diệu cánh chào
Khơi niềm đẫm lịm thơ tình gởi

Gởi tình thơ lịm đẫm niềm khơi
Chào cánh diệu ân bổng vút trời
Đợi gió thương về ngan ngát dậy
Chao mành ngoái vọng thẫn thờ lơi
Khởi lòng ngon ngọt mơ hoài thắm
Bừng dạ thảo thơm mộng mãi ngời
Gợi níu môi thề xao xuyến cõi
Hỡi nguyền tim nhớ nẻo đầy vơi