Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Thiền (100)
Đăng ngày 20/03/2016 14:08, số lượt xem: 687

Giữa thế thân đời chỉ giọt sương
Lầm mê vất vả nhọc bao đường
Lơi nguyền nhạt ái lìa tan hưởng
Bủa giận gây hờn vỡ nát thương
Hám lợi quên tình tâm nghĩ vưởng
Dùa sang ngoảnh mặt thói suy thường
Vì sao lạc mất lòng thơm thảo
Cõi bụi dơ mình phải vấn vương

Cõi bụi dơ mình phải vấn vương
Từ nay tỉnh ngộ giữa vô thường
Cùng vun cõi thiện ngời cây phước
Hãy trải tim hồng biếc sợi thương
Thứ lỗi tha lầm vui hạnh nẻo
Dày nhân trọng nghĩa thoả tâm đường
Người ơi đạo lý khơi nguồn rạng
Giữa thế thân đời chỉ giọt sương

Liên hoàn - Thuận nghịch vận - Thủ vỹ ngâm – Bát đồng âm