Đời buông trắng cả bàn tay
Xót xa kỷ niệm trắng quay quắt gầy
Trắng xưa bạc phếch đêm dài
Mùi hương trắng cả khoảng dai dẳng buồn.

Trăng hồn giữa buổi tình buông
Vòng tay trắng nõn đã ruồng rẫy nhau
Màu vui giờ đã trắng nhàu
Loá con mắt dại trắng đau đớn rồi.

Tím đời trắng suốt mưa rơi
Xác xao cuối nẻo trắng hời hợt thương
Còn đâu mơ mộng trắng đường
Chút tình gởi lại mùa sương trắng lòng…