Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 18/11/2020 13:57, số lượt xem: 274

Êm dịu khúc nồng mãi nguyệt ơi
Đắm say tình lịm đẫm hương ngời
Mềm môi ngọt lướt hồn nghiêng ngả
Bổng giấc thơm dìu ý gợi khơi
Thêm ngát giọng hò loang mượt nẻo
Kết xinh rèm mộng luyến tươi đời
Thềm trăng sáng diễm lòng thơ trải
Têm cánh phượng trầu dạm đến nơi

Nơi đến dạm trầu phượng cánh têm
Trải thơ lòng diễm sáng trăng thềm
Đời tươi luyến mộng rèm xinh kết
Nẻo mượt loang hò giọng ngát thêm
Khơi gợi ý dìu thơm giấc bổng
Ngả nghiêng hồn lướt ngọt môi mềm
Ngời hương đẫm lịm tình say đắm
Ơi nguyệt mãi nồng khúc dịu êm