Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Từ khoá: Đường (89)
Đăng ngày 21/03/2016 13:40, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Poet Hansy vào 17/09/2017 13:58, số lượt xem: 528

Trần gia vạn kiếp mãi thơm nồng
Sử sách loang ngời rực chiến công
Thân tử quyết đền cam nghĩa nước
Cội tan dầu xiết tạ ân rồng
Thần dân hạnh phúc mừng ranh (1) cõi
Tổ quốc an bình thoả núi sông
Nhân đức vọng truyền muôn nẻo rạng
Lần theo nhiệt huyết rực tim hồng

Hồng tim rực huyết nhiệt theo lần
Sáng nẻo muôn truyền vọng đức nhân
Sông núi thoả bình an quốc tổ
Cõi ranh mừng phúc hạnh dân thần
Rồng ân tạ xiết dầu tan cội
Nước nghĩa cam đền quyết tử thân
Công chiến rực ngời loang sử sách
Nồng thơm mãi kiếp vạn gia Trần

Thuận nghịch độc
(1) ranh giới