Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 01/02/2021 01:36, số lượt xem: 84

Ơn trời số mệnh kết hiền nhân
Ráng trọn buồn vui giữa nẻo trần
Nhạc khúc mơ màng thơm quãng diệu
Thơ lòng khấp khởi đượm tình chân
Vầy tha thướt cảnh dìu cơn mộng
Trải mượt mà hương dệt tứ vần
Đã trót sinh vào nơi cát bụi
Thôi đành chấp nhận kiếp phù vân

Thôi đành chấp nhận kiếp phù vân
Ghép chữ thành câu nối dệt vần
Nẻo ác lìa xa từ mặt giả
Tâm lành góp đậm ướp lòng chân
Rồi ra sáng cõi bừng trong nắng
Sẽ được ngời hương lộng giữa trần
Trí não thơm lừng âm hạnh phúc
Ơn trời số mệnh kết hiền nhân