Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 14/11/2020 03:21, số lượt xem: 123

Đường xưa lối cũ réo mơ về
Bảng lảng tâm hồn chút giọng quê
Đã nguyện nắng mưa nồng nguyệt quế
Dù bao giông gió rạng câu thề
Tim hồng hiệp ái luôn ngời lựng
Mộng thắm chan đời mãi đắm mê
Ngát cánh thơ nguyền man mác vọng
Tình ơi son sắt quyết không nề

Tình ơi son sắt quyết không nề
Để lộng tim ngời giữa cõi mê
Vũ khúc nghê thường thơm thảo mộng
Trầu cau hương lửa ngát ngan thề
Êm đềm chỗ hẹn mùa trăng khuyết
Ngúng nguẩy hôm chờ nẻo trúc quê
Chiều xuống mờ sương lòng lãng đãng
Đường xưa lối cũ réo mơ về