Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 15/04/2021 11:46, số lượt xem: 39

Đêm tình thoả quyện ái nồng hương
Huyễn ảo ngời xuân nẻo mộng thường
Thềm lộng khoả mơ bừng trỗi ước
Gió tràn gieo lịm nhớ lồng thương
Mềm tim buổi ấy ngon ngào phả
Lả sắc đêm nào mải miết vương
Êm dịu duỗi hồn lâng nhạc khúc
Rèm lay giấc quyện quấn canh trường

Trường canh quấn quyện giấc lay rèm
Khúc nhạc lâng hồn duỗi dịu êm
Vương miết mải nào đêm sắc lả
Phả ngon ngào ấy buổi tim mềm
Thương lồng nhớ lịm gieo tràn gió
Ước trỗi bừng mơ khoả lộng thềm
Thường mộng nẻo xuân ngời ảo huyễn
Hương nồng ái quyện thoả tình đêm