Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 02/11/2020 19:40, số lượt xem: 42

Nhàu thương góc nhớ bặt âm đàn
Lẻ gối đơn phòng buốt nguyệt tan
Mau lụi nghĩa tình thơm thảo vỡ
Lặng buồn hương lửa mộng mơ tàn
Đau niềm biệt cõi hờn than níu
Xót nỗi ly đời hận tủi mang
Sâu nặng thuở nguyền cung phím lỡ
Sầu chao quặn thắt lệ dâng tràn

Tràn dâng lệ thắt quặn chao sầu
Lỡ phím cung nguyền thuở nặng sâu
Mang tủi hận đời ly nỗi xót
Níu than hờn cõi biệt niềm đau
Tàn mơ mộng lửa hương buồn lặng
Vỡ thảo thơm tình nghĩa lụi mau
Tan nguyệt buốt phòng đơn gối lẻ
Đàn âm bặt nhớ góc thương nhàu