15.00
1 người thích
Đăng ngày 08/12/2019 18:06, số lượt xem: 184

Ngày xa tình
Chân chầm chậm
Lê lết mình
Như hờn giận.

Tím đượm đà
Sắc hương áo
Mắt môi cười
Nghe xa lạ.

Gởi trong gió
Về trời ai
Chúc tương lai
Ngàn năm lộng.

Thôi mắt biếc
Giã từ xưa
Đau ly biệt
Nói sao vừa.

Giọt mái hiên
Nghe nằng nặng
Nhức nhối lòng
Sầu vô hạn.

Trả môi hồng
Trả hoài mong
Trả tình nồng
Chào huyễn vọng…