Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/11/2020 15:08, số lượt xem: 172

Lộng khắp trăng ngà duỗi rặng cây
Xàng xê diệu ảo ánh trăng vầy
Trăng vờn liễu đẹp say cùng gió
Cuội níu trăng huyền giỡn với mây
Đượm sắc trăng lầu xinh cõi dệt
Nồng hương vũ khúc diễm trăng đầy
Thềm trăng toả rạng mùa ân ái
Đắm giữa trăng ngời phả lịm vây

Gió thoảng xa gần ảo diệu vây
Mùa thơm gió lộng ướp hương đầy
Tình mang kỷ niệm luồn trong gió
Gió sưởi tâm hồn quyến giữa mây
Hỡi gió la đà trên nhớ lượn
Này em nhắn nhủ gió thương vầy
Ngàn năm ủ gió vào thơ mộng
Gió mãi bông đùa với cỏ cây