Chưa có đánh giá nào
1 người thích
Đăng ngày 13/06/2019 08:52, số lượt xem: 113

Trăng nhớ ơ hờ thương nhớ trăng
Hằng Nga ẩn hiện thoáng Nga hằng
Thấu mơ ngào ngọt thầm mơ thấu
Rằng nguyện chứa chan nhủ nguyện rằng
Dậy ái thơm lòng ân ái dậy
Giăng tình ngát mộng nghĩa tình giăng
Thoảng hương dạ lý trầm hương thoảng
Khăng khít cung nguyền mượt khít khăng

Đăng đàn thắm mượt khúc đàn đăng
Giăng mắc tim lòng giữa mắc giăng
Ấy mộng luôn ngời trao mộng ấy
Rằng mơ mãi đẹp ước mơ rằng
Mãi thương quyện quấn trào thương mãi
Hằng nhớ triền miên luyến nhớ hằng
Nhé hẹn cau trầu vui hẹn nhé
Trăng rằm sáng tỏ ánh rằm trăng