Chưa có đánh giá nào
Đăng ngày 27/08/2020 12:46, số lượt xem: 112

Trăng nhớ ai nè dạ nhớ trăng
Hằng Nga ẩn hiện thoáng Nga hằng
Với mơ giục giã choàng mơ với
Rằng nguyện xàng xê nhủ nguyện rằng
Dậy khúc thơm lòng ca khúc dậy
Giăng tình ngát mộng nghĩa tình giăng
Thoảng hương dạ lý trầm hương thoảng
Khăng khít cung nguyền mượt khít khăng
*
Thăng lòng thắm mượt khúc lòng thăng
Giăng mắc tim lòng giữa mắc giăng
Diễm mộng xinh ngời trao mộng diễm
Bằng mơ tốt đẹp ước mơ bằng
Mãi thương quấn quyện trào thương mãi
Hằng nhớ tòm tem luyến nhớ hằng
Nhé hẹn cau trầu ghi hẹn nhé
Trăng rằm sáng tỏ ánh rằm trăng